Thao giảng bộ môn Mỹ Thuật

Ngày 21-2-2023, tổ Công Nghệ - Nghệ Thuật tổ chức thao giảng bộ môn Mỹ Thuật. Đây là môn học mới được học từ năm học 2022 - 2023 

Các tin khác: