Thao giảng bộ môn Âm nhạc

Ngày 9/3/2024, Bộ môn Âm nhạc tổ Công nghệ - Nghệ thuật tổ chức tiết dậy mẫu cho các giáo viên âm nhạc của thành phố tham dự.  

Các tin khác: