Dạy học theo phương pháp stem HK2 - cô Uông Thị Lệ Giang

Chủ nhật, 19/05/2024

Theo phân phối chương trình năm học 2023-2024 và kế hoạch của tổ, cô Uông Thị Lệ Giang tổ Sinh học dạy chủ đề: "Cấu trúc của virus" theo phương pháp STEM . Trong chủ đề này, học sinh sẽ áp dụng phương pháp STEM để tạo nên sản phẩm là cấu trúc của các hạt virus, sau đó học sinh sẽ giới thiệu sản phẩm trước lớp để rèn luyện kỹ năng thuyết trình. 

Tác giả: C.Nhung – C.Giang – T.Bình

Các tin khác: