Dạy học theo phương pháp stem - cô Uông Thị Lệ Giang

Chủ nhật, 19/05/2024

Theo phân phối chương trình năm học 2023-2024 và kế hoạch của tổ, cô Uông Thị Lệ Giang tổ Sinh học dạy chủ đề: "Cảm ứng thực vật" theo phương pháp STEM . Trong chủ đề này, học sinh trồng cây trong những điều kiện chiếu sáng khác nhau, sản phẩm được trình bày trước lớp. Phương pháp này rèn cho học sinh kỹ năng thực hành thí nghiệm, làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình. 

Tác giả: C.Nhung – C.Giang – T.Bình

Các tin khác: