[THTT] 1. Quản lý tài khoản tại truongtructuyen.edu.vn

 1. Truy cập trang chủ: địa chỉ: truongtructuyen.edu.vn

 1. Đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp:

 1. Đổi thông tin cá nhân:
 • Để xác nhận rằng tài khoản này đã được sử dụng bởi chính giáo viên được phát, giáo viên cần click vào link [Thông tin cá nhân] để cập nhật thông tin.

 • Sau đó màn hình [THÔNG TIN THÀNH VIÊN] sẽ hiện ra.

 • Click vào [Sửa thông tin cá nhân].
 • Cập nhật các thông tin các nhân của người sửa dụng vào các ô cần thiết. Chú ý các ô có dấu * màu đỏ phải nhập đầy đủ.

 • Phần [Chổ ở hiện tại] sẽ hiện ra một bảng nhập mới, lần lượt chọn Tỉnh, Huyện, , sau đó gõ Xóm/Đường/Phố vào. Rồi bấm nút [Đồng ý].

 • Sau khi xong bấm nút [Cập nhật thông tin cá nhân].
 • Đây là kết quả của thao tác cập nhật thông tin.

 • Tuy nhiên, thông tin thành viên chưa có ảnh được coi như chưa hoàn tất, và không được tham gia các chức năng khác, vì vậy phải thêm ảnh đại diện vào.
 • Click vào [Đổi ảnh thẻ] để đổi hình đại diện.

 • Click vào [Chọn tệp tin] để đổi hình đại diện.

Chọn tập tin hình đại diện có sẵn rồi bấm [Open].

 • Sau khi upload thành công, chương trình sẽ báo như sau:

 • Bấm [OK].
 • Sau khi hoàn thành bước cập nhật thông tin cá nhân, tài khoản đã được coi như là một người sử dụng hợp pháp và có hoạt động trên trang truongtructuyen.edu.vn. Người sử dụng có thể truy cập các chức năng khác của chương trình qua bài viết [THTT] 2.Các chức năng cung cấp cho giáo viên.
 • Tính năng [Đổi email, số điện thoại, tài khoản] cho phép người sử dụng thay đổi các thông tin email, số điện thoại cũng như thay đổi tên đăng nhập, tên đăng nhập chỉ được phép thay đổi MỘT LẦN DUY NHẤT, và tốt nhất không nên thay đổi để tránh sai sót sau này.

 

Các tin khác: