Thông báo số 4 v/v nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2024-2025 và đăng ký đồng phục học sinh