Ngoại khóa tổ Pháp luật - Hướng nghiệp

Tổ Pháp luật - Hướng nghiệp tổ chức ngoại khóa thông qua hoạt động tập huấn chuyên môn về Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp. Dưới đây là một số hình ảnh

Các tin khác: