Hoạt động viết thư pháp chào mừng năm học mới của 2 thầy tiếng Trung