Đổi mới phương pháp dạy học đánh giá môn học

Theo phân phối chương trình năm học 2022-2023, các học sinh lớp Chuyên Pháp – Song Ngữ được tìm hiểu về văn hoá các nước trên thế giới, đặc biệt là Pháp và Việt Nam trong chủ đề về Đa dạng văn hoá. Các em cũng được tự do sáng tạo, trình bày ý tưởng về những phát minh độc đáo khi học về chủ đề Khoa học - Công nghệ.

Các em đã tìm hiểu, thảo luận nhóm và cùng nhau trình bày những sản phẩm học tập.

Sau đây là một số hình ảnh của một số sản phẩm của các học sinh :

1. Áp phích tuyên truyền cho tầm quan trọng của việc tìm hiểu, tiếp thu văn hoá trong cuộc sống cũng như lịch sử văn hoá loài người.

2. Phong tục tập quán – Nghi lễ trưởng thành của các dân tộc trên thế giới

 3. Việt Nam trong bạn

4. Những phát minh « độc lạ »

Các tin khác: