Kênh tin tức THPT

Tổng kết Hội thi tiếng Anh thành phố cấp tiểu học chủ đề "Liên hoan phim Quê hương tôi, nguồn cảm hứng" - Phòng Giáo dục Tiểu học

Sáng ngày 26/6/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết Hội thi tiếng Anh thành phố chủ đề “Liên hoan phim tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học: Quê hương tôi, Nguồn cảm hứng” (“My Hometown, My Inspiration: A Primary Student Film Festival in English”)

Chào cờ đầu tuần kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (24/6/2024) - Sở giáo dục

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2110/UBND-VX ngày 24/6/2022 về việc thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sáng Thứ Hai hàng tuần. Sáng Thứ 2 ngày 24/6/2024 Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức chào cờ đầu tuần kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với câu chuyện: “BÁC HỒ VỚI TRUNG THU ĐỘC LẬP ĐẦU TIÊN”. Người thực hiện: Trần Thanh Hoà - Chuyên viên phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập. Một vài hình ảnh trong buổi sinh hoạt

Trang